ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN KULLANIMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

Çalışanların yıllık izin kullanımları hakkındaki konu işgörenlerin, işverenlerin ve insan kaynakları uzmanlarının bildiği üzere 4857 sayılı İş Kanununa (Md. 53) bağlıdır.

Kanuna göre, “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir” denmektedir. Bunun yanında aynı işyerinde kaç yıl çalıştığına göre de kaç gün izin kullanacağı da hükme bağlanmıştır. Buna göre;

1-5 yıl arası 14 iş günü,

6-15 yıl arası 20 iş günü,

16 ve üzeri için 26 iş günü çalışanlar izin kullanabileceklerdir.

İşverenler yıllık izin kullanımı ile ilgili her sene çalışanlarına bir yazı ile izin kullanım şartlarını, eğer dönemsellik önemli ise hangi dönemlerde izin kullanabileceklerine dair bir bildirimde bulunabilir. Bunu neden yazıyorum. Çünkü bazı işyerlerinde yaz dönemi yoğun olur o zaman kışın izin kullandırabilir. Bazı işyerlerinde yaz dönemi sakin dönem olur ve kış ayları yoğun döneme geçilecektir. O zaman yaz dönemi içinde çalışanlarına yıllık izinlerini kullanmalarını bildirmeleri gerekebilir.

Çalışan yıllık izin hak edebilmesi için işe başladığı tarihten itibaren 1 yılını doldurmalıdır. Eğer çalışanın işe girdiği tarih itibariyle 1 yıl dolmuyor ancak izin kullanımı ihtiyacı doğuyorsa yıllık izin hak edeceği tarihe göre avans olarak kullanmasına izin verilmesi işveren inisiyatifine bırakılabilir. Örneğin, eğitim kurumlarında 01 Eylül – 31 Ağustos dönemi esastır. Buna göre de çalışanların yıllık izin dönemleri Haziran-Ağustos olacaktır. Çünkü Eylül-Mayıs dönemi eğitim-öğretim dönemidir. Bir diğer örnekte turizm sektöründen verilebilir. Bir otel çalışanlarına Haziran-Eylül arasında izin kullandırmaları kadar saçma bir şey olamaz diye düşünüyorum. En yoğun dönemde tüm kadronun çalışması gerekmektedir.

Çalışanın hak ettiği yıllık izin kullanımı öncelikle izine çıkmadan bir ay öncesinden yazılı olarak (izin talep formu) talep etmesiyle başlar. İzin formunu kendi çalıştığı birim/bölüm yöneticisi tarafından onaylatır. Birimlerin / bölümlerin yöneticileri kendi biriminde çalışanların izin durumuna dikkat etmeli ve çalışanların birbiriyle izinlerinin çakışmamasına önem gösterilir. Daha sonra işveren (veya işveren vekili) gelen izin talebini onaylar veya bir nedene bağlı olarak onaylamayabilir.

Yıllık izinde olan bir çalışan başka bir işte çalışamaz. Böyle bir durum tespit edilirse izin süresi kadar ödenen ücreti geri alınır.

Yıllık izinlerde izinlerin biri 10 günden az olmamak koşuluyla geri kalan çalışan istediği kadar bölüp, kullanabilir. İzin Yönetmeliği uyarınca aykırı durumlarda aşağıdaki tabloda belirtilen idari para cezaları kesilmektedir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için285
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için285
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için285
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için285

İyi tatiller 🙂

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir